Woordjes en zinnen Spaans met uitspraak voor-op-vakantie


 
 
 
De woorden tussen de haakjes [ ] geven de uitspraak weer. De klemtoon ligt op de onderstreepte lettergrepen. De uitspraak is bij benadering.
        Aangenaam - [Enkantaddo/Enkantadda] - Encantado/Encantada
Aangenaam kennismaken- [Moetsjo goesto (g als 'go') konnosserle] - Mucho gusto conocerle
Aankomen/aankomst - [yegar (g als ‘go')/yegado (g als ‘go') - llegar/llegado
Accepteert u creditcard? - [Asepta targettas de kreddieto?] - ฟAcepta tarjetas de crédito?
Achter - [detras] - detrแs
Al, reeds – [ya]  - ya
Alle(n) – [toddo(s)] – todo(s)
Alstublieft – [por fabbor] - por favor
Altijd – [sjempre] - siempre
Alvorens – [antes] - antes
Ander(e) – [otro] – otro
Badminton(nen) - goegar (2e g als 'go') al badmienton – (jugar al) bแdminton
Basketbal(len) – [goegar (2e g als 'go') al balloncesto] – (jugar al) baloncesto
Bel de politie! – [Ljamma al polliesieja!] - กLlama al policia!
Bergbeklimmen – [el montanjiesmo] – el monta๑ismo
Bestellen – [peddier] – pedir
Betalen - [pagar (g als ‘go')] - pagar
Bevinden/zijn – [estar] – estar
Binnen(in) – [dentro] – dentro
Blauw – [azoel] - azul
Blijven – [keddar] - quedar
Blond – [roebjo] – rubio/a
Bont – [kollorrejado] – coloreado/a
Boot – [barko] – barco
Bos – [boske] – bosque
Boven, omhoog – [arrieba] - arriba
Brand! Vuur! – [Fwego! (g als ‘go') – กFuego!
Broer/zus – [ermanno/ermanna] – hermano/hermana
Bruin – [marron, moreno] – marr๓n, moreno/a (haar, ogen)
Buiten - (ah)fwerra – (a)fuera
Bus – [autoboes] – autob๚s
Buscar – [boeskar] – buscar
Buurman/buurvrouw – [bessieno/bessiena] – vecino/vecina
Camping – [kampieng] – camping
Daar – [aljie] - allํ
Dag (van de week) – [dieja] – dํa
Dag (bij weggaan) – [Adjos] - กAdi๓s!
Dank u/dank je – [grazjas] - gracias
Dansen – [baylar] - bailar
Dat – [keh] – que
De – [el, la, las, los] – el, la, las, los
De (menu)kaart alstublieft – [la karta, por fabbor] – La carta, por favor
De rekening alstublieft – [la kwenta,
por fabbor] –
La cuenta, por favor
De sleutel, alstublieft – [la Ljabbe, por fabbor] – La llave, por favor
Dertien – [treze] – trece
Dertig – [treinta] – treinta
Deze/die – [este] – este
Dichtbij – [serka] – cerca
Dief! – [ladron] - กLadr๓n!
Diner – [la senna] – la cena
Dineren – [sennar] – cenar
Dinsdag – [martes] - martes
Dit ding doet het niet – [Esta kossa no foenkzjonna] - Esta cosa no funciona
Dochter/zoon – [iega/iego] – hija/hijo
Doen – [as่r] – hacer
Donderdag – [gw่bbes] – jueves
Donker – [oskoero] – oscuro/a
Door – [por] – por
Dorp – [pw่blo] – pueblo
Dorst – [sed] – sed
Dragen/meenemen – [ljevar] – llevar
Dranken/drankjes – [las bebbiedas] – las bebidas
Drie – [tres] – tres
Drinken [bebber] – beber
Dus – [assie/entonses] – asํ/entonces
Echtgeno(o)t€ – [mariedo (man), moeger (vrouw)] – marido/mujer
Een – [oen, oena] – un, una
Eén – [oen, oena, oeno] – un, una/o oenoh
Eenendertig – [treinta ie oeno] – treinta y uno
Eenentwintig – [beintie-oeno] – veintiuno
Eet smakelijk! – [bwen probbetsjo!] - กbuen provecho!
Elf – [onse] – once
En – [ie] – y
Er is – [ay] – hay
Er is/zijn geen … - [no ay …] – no hay …
Er zijn – [ay] - hay
Er zijn geen … - [no ay …] – no hay
Er zijn geen handdoeken – [no ay to-aljas] – no hay toallas
Erg – [moei] – muy
Erg goed – [moei bjen] – muy bien
Eten [ww]/het eten – [komm่r/la kommieda] – comer/la comida
Fiets/fietsen – [biesiekletta/montar a biesiekletta] – bicicleta/montar a bicicleta
Fooi – [proppiena] – propina
Fruit – [froeta] – fruta
Functioneren – [foenksjonar] - funcionar
Gaan – [ier] – ir
Gebruiken – [oesar] – usar
Geef me – [demme] – déme
Geel – [ammarieljo/a] – amarillo/a
Geloven – [kre-่r] – creer
Geruit – [de kwadros] – de cuadros
Gestreept – [kon rayas]– con rayas
Gevaar! – [pelliegro! (g als ‘go')] - กPeligro!
Gevaarlijk! – [pelliegrosso! (g als ‘go')] - กPeligroso!
Geven – [dar] – dar
Gezondheid! Proost! – [saloed] - กsalud!
Gisteren – [ayer] – ayer
Goed – [bjen/bwenno] – bien/bueno
Goedemiddag – [Bwennas tardes] – Buenas tardes
Goedenavond – [Bwennas notsjes] – Buenas noches
Goedendag – [Bwennos diejas] – Buenos dํas
Goudkleurig – [dorado/a] – dorado/a
Grijs – [gries (g als ‘go')] – gris
Groen – [berde] – verde
Groente – [berdoeras] – verduras
Groot – [grande (g als ‘go')] – grande
Haar [bezittelijk voornaamwoord] – [soe] - su
Haar [op het hoofd][pello] - pelo
Hagel – [kraniezo] – granizo
Hallo! – [olla!] ญ- กHola!
Hardlopen – [korrer] – correr
Hebben – [tenner] – tener
Help!/Help me! – [Ajoeda!/ajoedamme!] - กAyuda! กAyudame!
Helpen – [ajoedar] – ayudar
Herfst – [otonjo] – oto๑o
Het – [lo] – lo
Het gaat goed, dank je – [moey bjen grazjas, (g als ‘go')] – Muy bien, gracias
Het is … - [es …] – es
Het is 8 juli – [es el otsjo de goelio] – es el ocho de julio
Het is dichtbij – [esta serka] – estแ cerca
Het is koud – [esta frie-jo] – estแ frํo
Het is nodig … - [es nessesario …] – es necesario …
Het is schoon/vuil – [esta liem-pio/soe-sio] – estแ limpio/sucio
Het is stuk, gebroken – [esta rotto] – estแ roto
Het is ver – [esta l่-gos] – estแ lejos
Het is warm – [esta kaljente] – estแ caliente
Het spijt me – [Lo sjento] – lo siento
Hier – [akkie] – aquํ
Hier, pak aan! – [tomma!] -กtoma!
Hij – [el] – él
Hoe gaat het met je? – [Kommo estas?] - ฟC๓mo estแs?
Hoe gaat het met u? – [Kommo estah?] - ฟC๓mo estแ?
Hoe gaat het? – [Keh tal?/Kommo leh bah?] - ฟQué tal?/ฟC๓mo le va?
Hoe gaat u naar …? – [Kommo bah a …?] - ฟC๓mo va a …?
Hoe heet u? – [Kommo seh ljammah?] - ฟC๓mo se llama?
Hoe is het mogelijk?! – [kommo es possieble?!] - ฟC๓mo es posible? กC๓mo es posible!
Hoe laat is het? – [keh orra es?] - ฟqué hora es?
Hoe?/hoe – [kommo?/kommo] – c๓mo?/como
Hoeveel is het waard? – [kwanto balle?] - ฟCuแnto vale?
Hoeveel kamers? – [Kwantas abbietasjones?] - ฟCuแntas habitaciones?
Hoeveel kost het? – [Kwanto kwesta/balle?] - ฟCuแnto cuesta? (vale?)
Hoeveel personen? – [Kwantas personnas? - ฟCuแntas personas?
Hoeveel? – [kwanto/a?] - ฟCuแnto/a?
Honger – [ambre] – hambre
Hopelijk! – [oggala!] - กojalแ!
Hopen – [esperar] – esperar
Houden van – [kerrer [liefhebben], goestar [leuk vinden, g als ‘go']] – querer, gustar
Ieder – [kadda] - cada
Iemand – [algi-en (g als ‘go')] – alguien
Iets/niets – [algo, g als ‘go'/ nadda] – algo/nada
IJs – [yello] – hielo
Ik – [yoh] – yo
Ik begrijp het niet – [no entjendo] – no entiendo
Ik ben – [soy] – soy
Ik ben lerares – [soy profesora] – soy profesora
Ik ben nederlander/hollander – [soy olland่s(a) (holandés als je een man bent, holandesa als je een vrouw bent) – soy holandés(a)
Ik ben verdwaald! – [estoy perdiedo!] - กEstoy perdido!
Ik doe – [ago (g als ‘go')] – hago
Ik doe het niet – [no lo ago (g als ‘go)] – no lo hago
Ik draag – [ljebbo] – llevo
Ik ga – [me boy] – me voy
Ik ga met … – [boy kon …] – voy con …
Ik ga met de … – [boy en …] – voy en …
Ik ga met mijn vrienden – [boy kon mies amiegos (g als ‘go')] – voy con mis amigos
Ik ga naar … - [boy a…] – voy a …
Ik gebruik … - [oeso] – uso
Ik geef – [doy] – doy
Ik geef hem/u [le doy] – le doy
Ik geef je – [te doy] – te doy
Ik geef je een zoen – [te doy oen besso] – te doy un beso
Ik geef u het geld – [le doy el dienerro] – le doy el dinero
Ik heb – [tengo (g als ‘go')] – tengo
Ik heb dorst – [tengo (g als ‘go') sed] – tengo sed
Ik heb een dokter nodig! – [nessesieto oen meddiekoh!] - กNecesito un médico!
Ik heb een kamer nodig – [nessesieto oena abietasjon] – necesito una habitaci๓n
Ik heb het koud – [tengo (g als ‘go')] frie-jo] – tengo frํo
Ik heb het warm – [tengo (g als ‘go')] kallor] – tengo calor
Ik heb liever … - [prefjerro …] – prefiero …
Ik heb liever blauw – [prefjero azoel] – prefiero azul
Ik heb liever deze trui – [prefjerro este gersei] – prefiero este jersey
Ik heb liever een halve kilo [prefjerro meddio kilo] – prefiero medio kilo
Ik heb nodig ... – [nessesieto ...] - necesito ...
Ik heb trek/honger – [tengo ambre] – tengo hambre
Ik heet … - [me ljammo …] – me llamo …
Ik hoop – [esperro] – espero
Ik hou niet van --- [no me goesta (g als ‘go') – no me gusta …
Ik hou van (ergens van of van iemand houden) ... – [kj่rro …] – quiero
Ik hou van … (iets leuk/lekker vinden) – [me goesta … (g als ‘go') – me gusta …
Ik hou van dansen – [me goesta bailar] – me gusta bailar
Ik hou van jou – [te kj่rro] – te quiero
Ik kan … - [pweddo …] – puedo …
Ik kom – [bengo] – vengo
Ik kom uit … - [soy de …] – soy de …
Ik kom uit Holland – [soy de ollanda] – soy de Holanda
Ik moet -[tengo  (g als ‘go' keh)  – tengo que
Ik moet betalen – [tengo (g als ‘go') keh pagar (g als ‘go')] – tengo que pagar
Ik moet gaan – [tengo (g als ‘go) keh ier] – Tengo que ir
Ik moet naar het toilet – [tengo keh ier al banjo] – tengo que ir al ba๑o
Ik moet pinnen – [nessesieto sakar dinero] – necesito sacar dinero
Ik neem … - [tommo …] – tomo
Ik neem de zwarte laarzen – [tommo las bottas n่gras (g als ‘go')] – tomo las botas negras
Ik neem een biertje – [tommo oena zerbeza] – tomo una cerveza
Ik neem een nagerecht – [tommo oen postre] – tomo un postre
Ik neem een zwarte koffie – [tommo oen kaffe sollo] – Tomo un café solo
Ik praat – [ablo] – hablo
Ik prefereer – [prefjero] – prefiero
Ik reis … - [biaggo] – viajo
Ik spreek geen Spaans – [No ablo espanjol] – no hablo Espa๑ol
Ik vraag – [pregoento (g als ‘go') – pregunto
Ik weet – [s๊h] ญ–
Ik weet het niet – [no lo s่h] – no lo sé
Ik weet niet of … [no s่h sie …] – no sé si …
Ik weet niets/van niets – [no s่h nadda] – no sé nada
Ik wens – [desseejo] – deseo
Ik werk … - [trabbaggo] – trabajo
Ik wil … - [kj่rro …] – quiero
Ik wil betalen – [kjerro pagar, (g als ‘go')] – quiero pagar
Ik wil eten – [kjerro kom่r] – quiero comer
Ik wil graag … [me goestah, g als ‘go'] – me gusta …
Ik wil graag bestellen – [kiesjerra pedier] – quisiera pedir
Ik wil slapen – [kjerro dormier] – quiero dormir
Ik woon in … – [biebo en …] – vivo en …
Ik zeg – [Diego (g als ‘go')] – digo
Ik zoek … – [boesko …] – busco …
Ik zoek een blauwe broek – [boesko oen pantalon azoel] – busco un pantal๓n azul
Ik zoek een hotel – [boesko oen ott่l] – busco un hotel
Ik zou graag willen – [kiesj่rra] – quisiera
In – [en] – en
in het hotel – [en el ott่l] -en el hotel
Is – [es] – es
Is er een douche? – [ay doetsja?] – ฟhay ducha?
Is er/zijn er ook …? – [ay …?] - ฟHay …?
Is het open/geopend? – [esta abjerto?] - ฟEstแ abierto?
Is het ver/dichtbij? – [esta l่-gos/serka?] - ฟEsta lejos?
Is het gesloten? – [esta serrado?] - ฟEstแ cerrado?
Is hier een hotel? – [ay oen ot่l por akkie?] – ฟhay un hotel por aquํ?
Ja – [sie] – sํ
Jaar – [anjo] – a๑o
Jij – [toe] – t๚
Jongen/meisje – [moetsjatjo/moetsjatsja of tsjieko/tsjieka] – muchacho/muchacha of chico/chica
Jouw – [toe] - tu
Juist, duidelijk – [klarro!] - กclaro!
Jullie – [bossotros/as] – vosotros/as
Kan ik … – [pweddo …] – puedo …
Kan ik betalen? – [pweddo pagar? (g als ‘go' )]– puedo pagar?
Kan ik deze nemen – [pweddo Tomar esto?] - ฟPuedo tomar esto?
Kijk! – [miera!] - กmira!
Kijken – [mierar] - mirar
Kind – [nienjoh/nienjah] – ni๑o (jongen)/ni๑a (meisje)
Klein – [pekenjo] – peque๑o
Kleinkind – [njetto/a] – nieto (jongen)/nieta (meisje)
Koken – [kossienar] – cocinar
Kom (hier)! – [benga! (g als ‘go')] - กvenga!
Komen – [bennier] – venir
Kopen – [komprar] – comprar
Kunnen – [podd่r] – poder
Kunnen – [podd่r] – poder
Kunst – [arte] – arte
Laat (qua tijd) – [tarde] – tarde
Langzamer a.u.b. – [mas despassio por fabbor] – Mแs despacio, por favor
Lente – [primaberra] – primavera
Lezen – [l่y่r] – leer
Licht, helder, duidelijk – [klarro] – claro
Links – [iezkjerda] – izquierda
Lopen – [andar] – andar
Luister!/hoor eens! – [oyeh!] - กoye!
Luisteren – [eskoetsjar] – escuchar
Lunch – [almwerzo] – almuerzo
Maand – [mes] – mes
Maandag – [loenes] – lunes
Maar – [perro] – pero
Mag ik iets vragen? – [pweddo pregoentar (g als ‘go') algo (g als ‘go')] – ฟPuedo preguntar algo?
Man – [ombre] – hombre
Markt -[merkaddo] – mercado
Meer – [mas] - mแs
Meneer/mevrouw – [senjor, senjorra] – se๑or/se๑ora
Met – [kon] – con
Met de auto – [en kotsje/karro] – en coche/carro
Met de/per … - [en …] – en …
Met wie gaat u? – [Kon kjen bah?] - ฟCon quién va?
Mijn – [mie] – mi
Minder – [mennos] – menos
Mist – [njebla] – niebla
Moeder – [madre] – madre
Moeten – [ay keh] – hay que
Moeten – [tenner keh] – tener que
Morgen – [manjanna] – ma๑ana
Motor – [motto[siekletta] – moto(cicleta)
Muziek luisteren – [eskoetsjar la moesieka] – escuchar la m๚sica
Na – [despwes] - después
Naar – [a] – a
Naar (richting) – [assia] – hacia
Naar beneden gaan, dalen – [baggar] – bajar
Naar de … - [a …, al …, a las …, a los] – a …, al…,a las …, a los …
Natuurlijk! – [por soepwesto!] - กpor supuesto!
Nee – [noh] – no
Neef/nicht – [priemo/priema] – primo/prima
Nemen – [tommar] – tomar
Niemand – [niengoeno (g als ‘go')] – ninguno
Niets/iets – [nadda/algo, g als ‘go'] – nada/algo
Nooit – [noenka] - nunca
Nu – [a-orra] – ahora
Of – [o] - o
Oké – [balle] – กvale!
Oma/opa – [abwella/abwello] – abuela/abuelo
Omdat – [por keh] - porque
Onder, beneden – [(ah)baggo] – (a)bajo
Ontbijt – [dessajoeno] – desayuno
Ook – [tambjen] – también
Oom/tante – [tiejo/tieja] – tํo/tํa
Op de hoek – [en la eskiena] – en la esquina
Op het station – [en la estasjonen la estaci๓n
Op/bovenop – [en/ensiema/sobre] – en/encima/sobre
Opa/oma – [abwello/abwella] – abuelo/abuela
Openen – [abrier] – abrir
Opgelet! – [attensjon!] - กAtenci๓n!
Oranje – [naran-go/a] – naranjo/a
Paardrijden – [montar a kabaljo] – montar a caballo
Paars/lila – [liela] – lila
Perfect! – [perfekto!] - กperfecto!
Platteland – [kampo] – campo
Praten – [ablar] – hablar
Prefereren – [prefferier] – preferir
Rechtdoor – [toddo deretsjo] – todo derecho
Rechts – [deretsja] – derecha
Regen – [ljoebia] – lluvia
Reizen – [biagar] – viajar
Roken – [foemar] - fumar
Rood – [roggo/a] – rojo/a
Rose – [rosa/rosada] – rosa/rosada
Rustig! – [trankielo!] - กtranquilo!
Samen – [goento[s]] – junto(s)
's Avonds/'s nachts – [por la notsje] – por la noche
Schaatsen – [pattienar] – patinar
Schilderen/tekenen – [pientar/dieboegar] – pintar/dibujar
Schoon – [liem-pio] – limpio
Schoonmaken – [liempjar] – limpiar
Schrijven – [eskriebier] – escribir
Sinds – [desde] – sinds
Slapen – [dormier] – dormir
's Middags – [por la tarde]– por la tarde
's Morgens – [por la manjanna] – por la ma๑ana
Sneeuw – [njebbe] – nieve
Sommige(n) – [algoeno(s) (g als ‘go'] – alguno(s)
Spanje – [Espanja] – Espa๑a
Spreekt u Engels? – [abla iengles (g als ‘go)'] - ฟHabla inglés?
Stad – [sioedad] – ciudad
Station – [estasjon] – estaci๓n
Stijgen – [soebier] - subir
Stilte! – [sielensio] - กSilencio!
Stop, halt! – [parra!] - กPara!
Strand – [playa] – playa
Studeren – [estoedjar] – estudiar
Supermarkt – [soepermerkado]- supermercado
Tante/oom – [tieja/tiejo] - tํa/tํo
Te voet – [a pjeh] – a pie
Tegenover – [en frente] – en frente
Tekenen (handtekening) – [fiermar] – firmar
Tennis(sen) – [goegar (2e g als ‘go'])al tennies – (jugar al) tenis
Theater – [el t่atro] -  el teatro
Tot gauw – [asta pronto] – hasta pronto
Tot later – [asta lw่go (g als ‘go')] – hasta luego
Tot morgen – [asta manjanna] – hasta ma๑ana
Tot ziens – [asta la biesta/nos bemmos] – hasta la vista/nos vemos
Tot/totdat – [asta/asta keh] – hasta/hasta que
Trein – [tren] – tren
Tussen – [entre] – entre
Twaalf – [doszeh] – doce
Twee – [dos] – dos
U – [oested] – usted
Uitgaan – [salier] – salir
Uur – [orra] – hora
Vader – [padre] – padre
Van – [de] – de
Vanaf wanneer? – [desde kwando?] - ฟDesde cuแndo?
Vandaag – [oy] – hoy
Veel – [moetsjo] – mucho
Veertien – [katorze] – catorce
Veertien – [kienze] – quince
Veertig – [kwarenta - cuarenta
Verkopen – [bend่r] – vender
Vertrekken – [salier] – salir
Vier – [kwatro] - cuatro
Vijf – [sienko] – cinco
Vijftig – [sienkwenta] – cincuenta
Vis – [peskaddo] – pescado
Vlees – [karne] – carne
Vliegtuig – [abjon] – avi๓n
Voetbal(len) – [goegar (2e g als ‘go') al foetbol] – (jugar al) f๚tbol 
Volgende – [proksiemo/a] – pr๓ximo/a
Volgende week – [la semanna proksiema] – la semana pr๓xima
Volleybal(len) – [goegar (e g als ‘go') ballonboll่jo] – (jugar al) balonvoleo
Voor – [delante] – delante
Voor mij? – [parra mie?] - ฟpara mi?
Vooruit! – [arriebah!] - กarriba!
Voorzichtig! – [koeidaddo] - กCuidado!
Vorige week – [la semanna passada] – la semana pasada
Vragen – [preguntar (g als ‘go') – preguntar
Vriend(in) – [amiego/amiega, (g als ‘go')] – amigo/amiga
Vriend(in) (verkering) – [nobbio/nobbia] – novio/novia
Vrijdag – [bjernes] – viernes
Vroeg – [tempranno] – temprano
Vrouw – [moe-ger] – mujer
Vuil – [soe-sio] – sucio
Waar ga je naartoe? – [a donde bas?] - ฟA d๓nde vas?
Waar gaat u naartoe? – [a donde bah?] - ฟA d๓nde va?
Waar is/bevindt zich …? – [donde es/esta …] - ฟD๓nde es/estแ …?
Waar komt u vandaan? – [de donde es?] - ฟDe d๓nde es?
Waar wil je naartoe? – [a donde kjerre ier?] - ฟA d๓nde quiere ir?
Waar woont u? – [donde biebe?] - ฟD๓nde vive?
Waar?/waar – [donde?/donde] - ฟD๓nde?/donde
Waarheen? – [a donde?] - ฟA d๓nde?
Waarom ik? – [por keh yo?] - ฟPor qué yo?
Waarom is er geen … - [por keh no ay …] - ฟPor qué no hay …?
Waarom is er geen tv? – [por keh no ay telle?] - ฟPor qué no hay tele?
Waarom niet …? – [por keh no?] - ฟPor qué no …?
Waarom zijn er geen handdoeken? – [por keh no ay to-aljas?] - ฟPor qué no hay toallas?
Waarom? – [por keh?] - ฟPor qué?
Wandelen – [kammienar] – caminar
Wanneer ga je? – [kwando bas?] - ฟCuแndo vas?
Wanneer?/wanneer – [kwando?/kwando] - ฟCuแndo?/cuando
Wat doe ik hiermee? – [keh a-go (g als ‘go') kon esto? ฟQué hago con esto?
Wat gebeurt er? – [keh passa?] - ฟQué pasa?
Wat goed! – [keh bwenno] - กqué bueno!
Wat jammer! – [keh lastiema!] - กqué lแstima!
Wat lekker! – [keh rieko!] - กqué rico!
Wat/welke zoekt u? – [keh boeska?] - ฟqué busca?
Wat/welke zoekt u? – [keh boeska?] - ฟQué busca?
Wat/welke? – [keh?] - ฟQué?
We gaan! – [bammos!] - กvamos!
Week – [semanna] – semana
Weekend – [fien de semanna] – finde semana
Weinig – [pokko] – poco
Welke (van de)? – [kwal?] - ฟCuแl?
Welke datum is het? – [keh fetsja es?] - ฟqué fecha es?
Welke van de twee? – [kwal de los dos?] - ฟCuแl de los dos?
Welke wilt u? – [kwal kjerre?] - ฟCuแl quiere?
Welkom! – [bjen-beniedo] - กbienvenido!
Wensen – [desejar] – desear
Werken – [trabbagar] – trabajar
Weten – [sab่r] – saber
Wie is het? – [kjen es?] - ฟQuién es?
Wie weet het? – [kjen lo sabbe?] - ฟQuién lo sabe?
Wie? – [kjen?] - ฟquién?
Wij – [nossotros/as] – nosotros/as
Willen – [kerr่r] – querer
Wind – [bjentoh] – viento
Winkel[s] – [tjenda(s)] – tienda(s)
Winter – [ienbjernoh] – invierno
Wisselen – [kambi-ar] – cambiar
Wit – [blankoh/ah] – blanco/a
Woensdag – [mjerkoll่s] – miércoles
Wonen/leven – [biebier] – vivir
Woord(en) – [pallabra(s)] – palabra(s)
Zaterdag – [sabadoh] – sแbado
Zeg me (voor telefoon) – [diegammeh! (g als ‘go'(] - กdํgame!
Zeggen – [dessier] – decir
Zeilen – [el deporteh nautiekkoh]– el deporte nแutico
Zes – [seis] – seis
Zestien – [djessieseis] - dieciséis
Zestig – [sessenta] – sesenta
Zeven – [sjette] – siete
Zeventien – [djessiesjetteh] - diecisiete
Zeventig – [setenta] – setenta
Zien – [ber] - ver
Zij – [eljah] – ella
Zij (meervoud) – [eljos, eljas, oesteddes] – ellos, ellas, ustedes
Zijn – [ser] – ser
Zijn (bezittelijk voornaamwoord) – [soe] – su
Zilverkleurig – [plattejadoh/ah]– plateado/a
Zingen – [kantar] - cantar
Zoeken – [boeskar] - buscar
Zomer – [berranoh] - verano
Zon – [sol] - sol
Zondag – [domiengoh, (g als ‘go')] - domingo
Zonder – [sien] - sin
Zoon/dochter – [iegoh/iegah] – hijo/hija
Zus/broer – [ermannah/ermannoh] – hermana/hermano
Zwart – [n่gro of n่gra, g als ‘go'] – negro/a
Zwemmen –[naddar] - nadar
 
 
Spaans leren in Spanje

                                     


 


x

 
 


 
x

 
x